"Partnership-Odra" project launches. A new medical tourism network will be established.

Opis projektu W ramach projektu „Partnerstwo Odra Sieć Turystyki Medycznej” powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty po stronie niemieckiej dla polskich pacjentów, po stronie polskiej…

Continue Reading"Partnership-Odra" project launches. A new medical tourism network will be established.

The Proturmed Foundation has become a member of the new Science and Technology Consortium "Healthy Life"

Umowa konsorcjum została podpisana w dniu 3.09.2021 w Termach Warmińskich w trakcie Konferencji pt. „Turystyka Zdrowotna  - realna szansa dla Warmii i Mazur”. Powołanie nowej organizacji jest elementem przygotowań do…

Continue ReadingThe Proturmed Foundation has become a member of the new Science and Technology Consortium "Healthy Life"