Posted by
Fundacja Proturmed

Promotion of Polish healthcare entities on the Chinese market

 

Od połowy 2021 r. na rynku chińskim promowane są polskie placówki udzielające świadczenia zdrowotne.  Informacje o nich zawarte są w „Catalog of selected Polish sanatoriums and specialized medical centers aimed at the Chinese market”

Głównym pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Euro Asia Foudation for Business Educations z Warszawy. Działania zakładały przygotowanie katalogu promocyjnego w wersji drukowanej oraz elektronicznej i jego dystrybucja wśród partnerów biznesowych z rynku chińskiego.

Fundacja Proturmed wraz z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych wsparły projekt merytorycznie.

Głównym bohaterem katalogu są prywatnej podmioty z rynku polskiego. Katalog prezentuje 18 placówek oferujących usługi: medyczne, uzdrowiskowe, rehabilitacyjne oraz lecznicze. W wydawnictwie zawarte są także najważniejsze informacje ekonomiczne oraz społeczne o Polsce. Materiał ma raczej pokazywać potencjał i stanowić zaproszenie do współpracy, aniżeli stanowić przegląd całej polskiej oferty.

Jest to pierwsza tego typu polska inicjatywa na rynku chińskim.

Poniżej wybrane strony z katalogu.