fundacja
proturmed

Fundacja Promocji Turystyki Medycznej została  powołana w celu poprawy zdrowia społeczeństwa poprzez  podnoszenie jakości usług zdrowotnych w Polsce i ich promocję jako produktu eksportowego.

NASZE CELE

  • Poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez podnoszenie jakości usług zdrowotnych w Polsce i ich promocję jako produktu eksportowego.
  • Budowanie społeczeństwa opartego na przedsiębiorczości, wiedzy i innowacji poprzez ułatwianie dostępu do informacji oraz kreowanie wiedzy, kompetencji, nowoczesnych metod zarządzania i rozwiązań technologicznych w zakresie ochrony zdrowia, w kraju oraz za granicą.
  • Promowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca destynacji dla turystów zainteresowanych ofertą zdrowotną, medyczną, turystyczną i relaksacyjną.
  • Wspieranie przedsiębiorczości w obszarze turystyki prozdrowotnej w oparciu o najnowocześniejsze metody zarządzania w korelacji z obowiązującymi regulacjami prawnymi w krajach pochodzenia turystów.
  • Wspieranie działalności polskich podmiotów medycznych, towarzystw naukowych, fundacji i szkół oraz władz samorządowych w zakresie upowszechniania turystyki medycznej.
  • Działania edukacyjne, badawcze i promocyjne na rzecz przedsiębiorczości, ochrony zdrowia, edukacji prozdrowotnej, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Polski oraz turystów polskich i zagranicznych.
  • Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, turystyki, dobroczynności, medycyny, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, w tym działalność charytatywna.

nasz zespół

Mariusz Arent

Prezes Fundacji

dr. Anna Białk-Wolf

Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji

Piotr Tatara

Współzałożyciel Fundacji, członek Rad Naukowej

galeria

rekomendacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.