Dodane przez:
Fundacja Proturmed

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Promocja polskich podmiotów leczniczych na rynku chińskim

 

Od połowy 2021 r. na rynku chińskim promowane są polskie placówki udzielające świadczenia zdrowotne.  Informacje o nich zawarte są w „Catalog of selected Polish sanatoriums and specialized medical centers aimed at the Chinese market”

Głównym pomysłodawcą i realizatorem projektu jest Euro Asia Foudation for Business Educations z Warszawy. Działania zakładały przygotowanie katalogu promocyjnego w wersji drukowanej oraz elektronicznej i jego dystrybucja wśród partnerów biznesowych z rynku chińskiego.

Fundacja Proturmed wraz z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Prywatnych wsparły projekt merytorycznie.

Głównym bohaterem katalogu są prywatnej podmioty z rynku polskiego. Katalog prezentuje 18 placówek oferujących usługi: medyczne, uzdrowiskowe, rehabilitacyjne oraz lecznicze. W wydawnictwie zawarte są także najważniejsze informacje ekonomiczne oraz społeczne o Polsce. Materiał ma raczej pokazywać potencjał i stanowić zaproszenie do współpracy, aniżeli stanowić przegląd całej polskiej oferty.

Jest to pierwsza tego typu polska inicjatywa na rynku chińskim.

Poniżej wybrane strony z katalogu.