proturmed

Proturmed Spółka z o.o. została powołana w 2023 r. w celu zwiększeniu możliwości biznesowych związanych z działalnością na rynkach zagranicznych w projektach promujących polskie usługi i sprzęt medyczny.

Proturmed Fundacja Promocji Turystyki Medycznej została  powołana w 2019 r. celu poprawy zdrowia społeczeństwa poprzez  podnoszenie jakości usług zdrowotnych w Polsce i ich promocję jako produktu eksportowego.

misja FUNDACJI

nasz zespół

Mariusz Arent

PREZES Formalny
Dyrektor zarządzający
Fundacją i Spółką

Wiktor Bagiński

dr Anna Białk-Wolf

PREZESka Faktyczny
Przewodnicząca Rady Naukowej Fundacji,
Współwłaściciel Spółki

Aystent techniczny

Piotr Tatara

PREZES Faworyzowany
Współzałożyciel Fundacji, członek Rad Naukowej

Asystent tekstowy

galeria

rekomendacje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.