Partnerstwo Odra
- sieć turystyki medycznej

Aktualności i ogólne informacje

Czym jest „Partnerstwo-Odra“?

Partnerstwo-Odra” jest nieformalną, międzyregionalną siecią, w której w oparciu o projekty współpracują województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej jak i pod względem infrastruktury oraz stworzenie dynamicznego obszaru gospodarczego, kooperującego w możliwie wielu dziedzinach.

Spotkanie inauguracyjne (I.2024 r.)

Pierwsze spotkanie inauguracyjne projekt, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie i organizatorach oraz osobiście poznać partnerów, odbędzie się w dniach 1 i 2 lutego 2024 r. w Berlinie. Można zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu do 25 stycznia pod linkiem:

Kick-Off-Veranstaltung / Wydarzenie inauguracyjne | about.visitBerlin.de   / organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych podmiotów.

Na stronie znajdą też Państwo szczegółowy program wydarzenia.

Ogólne informacje (IX.2023 r.) 

We wrześniu 2024 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Partnerstwo Odra – Sieć Turystyki Medycznej”, którego celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie turystyki medycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami nad Odrą w pierwszym etapie, a w kolejnym wykreowanie całego regionu Odry jako konkurencyjnej destynacji turystyki medycznej. Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują wizyty parterów, zapewnienie informacji na temat turystyki medycznej, stworzenie nowej strony internetowej w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz arabskim, działania w mediach społecznościowych, a także prezentację oferty turystyki medycznej regionu Odry na targach branżowych istotnych dla grupy docelowej. W celu wdrożenia zdefiniowanych działań, visitBerlin zlecił polskiemu i niemieckiemu partnerowi współpracę w ramach oficjalnej procedury. Fundacja PROTURMED z Polski i uczelnia Bonn-Rhein-Sieg z Niemiec zostały wybrane jako instytucje partnerskie.

Udział w tym projekcie ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności obiektów wellness i spa, klinik oraz szpitali na rynkach międzynarodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zaproszone są obiekty z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o wysłanie informacji na adres: anna.bialk-wolf@proturmed.pl z Fundacji Proturmed.

Kontakt

Polska instytucja partnerska PROTURMED

dr Anna Białk-Wolf / anna.bialk-wolf@proturmed.pl / tel: 513-773-548