Partnerstwo Odra
- sieć turystyki medycznej

Aktualności i ogólne informacje

Czym jest „Partnerstwo-Odra“?

Partnerstwo-Odra” jest nieformalną, międzyregionalną siecią, w której w oparciu o projekty współpracują województwa wielkopolskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej jak i pod względem infrastruktury oraz stworzenie dynamicznego obszaru gospodarczego, kooperującego w możliwie wielu dziedzinach.

Spotkanie robocze w Poznaniu (czerwiec 2024 r.)

Kolejne spotkanie w ramach projektu „Partnerstwo Odra: Sieć Turystyki Medycznej”,  odbędzie sie w dniach 6 i 7 czerwca 2024 r. w Poznaniu. Program przewiduje zarówno wymianę informacji z nowymi i znanymi partnerami, aktualne wiadomości o projekcie, jak i oprowadzanie po placówkach medycznych oraz seminarium na temat turystyki medycznej. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy program wydarzenia oraz formularz rejestracyjny.
https://about.visitberlin.de/veranstaltungsprogramm-und-anmeldung-program-i-formularz-rejestracyjny

Spotkanie w Berlinie (luty 2024 r.)

W dniach 1 i 2 lutego 2024 r. w Berlinie odbyło się oficjalne wydarzenie inaugurujące projekt „Partnerstwo Odra: Sieć Turystyki Medycznej” w trakcie którego przestawiono główne założenia projektu, operatorów po stronie niemieckiej oraz polskiej, podmioty uczestniczące, a także zespół ekspertek prowadzących projekt.

Pierwszy dzień poświęcony był na prezentacje oraz spotkania B2B uczestników. W trakcie drugiego dnia uczestnicy odwiedzili dwie berlińskie kliniki. W konferencji  uczestniczyło w sumie 51 osób, w tym 33 z Niemiec i 18 z Polski. Po części konferencyjnej odbyła się sesja 15 min. spotkań.

W drugim dniu uczestnicy odwiedzili najpierw klinikę Sporthopaedicum specjalizującą się w zabiegach ortopedycznych, następnie jedną z placówek sieci Helios Klinikum. W trakcie obchodu kliniki prezentowana była oferta klinika oraz struktura i procedury związane z obsługą turystów medycznych, szczególnie osób z zagranicy.

Kolejne spotkanie planowane jest w kwietniu w Poznaniu.

 Spotkanie inauguracyjne (I.2024 r.)

Pierwsze spotkanie inauguracyjne projekt, podczas którego będzie można dowiedzieć się więcej o projekcie i organizatorach oraz osobiście poznać partnerów, odbędzie się w dniach 1 i 2 lutego 2024 r. w Berlinie. Można zgłaszać chęć udziału w wydarzeniu do 25 stycznia pod linkiem:

Kick-Off-Veranstaltung / Wydarzenie inauguracyjne | about.visitBerlin.de   / organizatorzy zastrzegają sobie prawo zaproszenia wybranych podmiotów.

Na stronie znajdą też Państwo szczegółowy program wydarzenia.

Ogólne informacje (IX.2023 r.) 

We wrześniu 2024 r. rozpoczęła się realizacja projektu „Partnerstwo Odra – Sieć Turystyki Medycznej”, którego celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie turystyki medycznej pomiędzy polskimi i niemieckimi regionami nad Odrą w pierwszym etapie, a w kolejnym wykreowanie całego regionu Odry jako konkurencyjnej destynacji turystyki medycznej. Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują wizyty parterów, zapewnienie informacji na temat turystyki medycznej, stworzenie nowej strony internetowej w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz arabskim, działania w mediach społecznościowych, a także prezentację oferty turystyki medycznej regionu Odry na targach branżowych istotnych dla grupy docelowej. W celu wdrożenia zdefiniowanych działań, visitBerlin zlecił polskiemu i niemieckiemu partnerowi współpracę w ramach oficjalnej procedury. Fundacja PROTURMED z Polski i uczelnia Bonn-Rhein-Sieg z Niemiec zostały wybrane jako instytucje partnerskie.

Udział w tym projekcie ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności obiektów wellness i spa, klinik oraz szpitali na rynkach międzynarodowych. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zaproszone są obiekty z województwa wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i lubuskiego oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Jeżeli są Państwo zainteresowani projektem, prosimy o wysłanie informacji na adres: anna.bialk-wolf@proturmed.pl z Fundacji Proturmed.

Kontakt

Polska instytucja partnerska PROTURMED

dr Anna Białk-Wolf / anna.bialk-wolf@proturmed.pl / tel: 513-773-548