Dodane przez:
Fundacja Proturmed

Fundacja Proturmed członkiem nowego Konsorcjum Naukowo-Technologicznego „Zdrowe Życie”

Umowa konsorcjum została podpisana w dniu 3.09.2021 w Termach Warmińskich w trakcie Konferencji pt. „Turystyka Zdrowotna  – realna szansa dla Warmii i Mazur”.

Powołanie nowej organizacji jest elementem przygotowań do utworzenia w regionie nowej inteligentnej specjalizacji o nazwie „Zdrowe Życie”. Najnowsza specjalizacja ma stanowić fundament do przyszłego rozwoju województwa w kierunku min. stworzenia nowoczesnego modelu oferowania usług turystyczno-medycznych w oparciu o finansowanie z funduszy europejskich.

Konsorcjum składające się z 15 członków założycieli ma stanowić platformę wspierającą regionalną współpracę pomiędzy sektorami: nauki, badań i rozwoju, przemysłu, edukacji, rynku pracy, służb państwowych oraz organizacji otoczenia społeczno-gospodarczego na rzecz współkształtowania i realizacji programów, planów i strategii na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim.

Konsorcjum powstało z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej pełniącej funkcję koordynatorem grupy.

Członkami założycielami konsorcjum są:

 1. Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,
 2. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudzkiego w Warszawie,
 3. Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach,
 4. Europejskie Centrum Innowacji Technologii dla Zdrowia Politechniki Śląskiej,
 5. Polski Komitet Paraolimpijski,
 6. Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna,
 7. Stowarzyszenie Uzdrowisk Warmii i Mazur,
 8. Grupa Anders,
 9. Fundacja Proturmed,
 10. Constance Care Centrum Rehabilitacji,
 11. Philips Health System,
 12. Inmed Sp. z o.o.,
 13. Technomex,
 14. Mediguard S.A,
 15. Aspamet SA.

Czas pokaże czy uda się zgrać te różnorodne instytucje i sprawnie zrealizować postawione przed konsorcjum cele.

Mariusz Arent i dr Anna Białk-Wolf z Fundacji Proturmed

 

Termy Warmińskie
Termy Warmińskie