Dodane przez:
Fundacja Proturmed

Dofinansowanie dla branży HoReCa – rozwój usług prozdrowotnych

Dofinansowanie dla branży HoReCa 

6 maja 2024 r. rusza nabór wniosków na program dotacyjny przeznaczony dla sektora HoReCa przeznaczony na dofinansowanie nowych usług, w tym usług prozdrowotnych.

Dofinansowanie jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Kwota dofinansowania

  • dofinansowanie do 90% inwestycji,
  • kwota dofinansowania do 540 tys zł (600 tys to wartość całego projektu).

Kto może otrzymać wsparcie?

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

O przynależności do sektora HoReCa decyduje posiadanie odpowiedniego PKD obejmującego usługi hotelarskie, gastronomiczne i cateringowe.

Na co można przeznaczyć wsparcie:

– inwestycje w bazę usługową lub produkcyjną, w tym np. roboty budowalne, budowa nowych linii produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń, niezbędnych do wprowadzenia nowych produktów/usług, inwestycje związane z zieloną transformacją, również działania związane z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz

– podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym np. szkolenia związane z nabyciem nowych umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników, lub

– usługi rozwojowe na rzecz wspieranych MŚP, w tym np. opracowanie studium wykonalności, modelu biznesowego, opracowanie procedur technicznych.

Propozycja Proturmed

W ramach współpracy proponujemy opracowanie wspólnie z Państwem możliwości oferowania nowych usług prozdrowotnych wraz z doborem niezbędnej infrastruktury oraz urządzeń i przygotowanie oraz złożenie odpowiedniego wniosku o dofinansowanie.

Jako Proturmed posiadamy niezbędne kompetencje do przeprowadzenie tego zadania. Od lat zajmujemy się rozwojem i promocją usług zdrowotnych, śledzimy trendy krajowe i światowe w tym zakresie, a także współpracujemy ze sprawdzoną firmą piszącą wnioski o dofinansowanie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani prześlę więcej szczegółów lub chętnie umówię się na kosultację.