Dodane przez:
Fundacja Proturmed

8-9.X.2019 – IV Krakowski Kongres Turystyki Medycznej


W tym roku już po raz czwarty odbędzie się Kongres Turystyki Medycznej w Krakowie.

Od pierwszej edycji Kongresu Urząd Miejski w Krakowie, czyli organizatorzy tego największego wydarzenia związanego z turystyką medyczną w Polsce starają się dostarczyć solidną dawkę wiedzy, aby wspomóc placówki medyczne w rozwoju tego segmentu. Każda kolejna edycja Kongresu to okazja do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz moment podsumowania najważniejszych projektów, które wydarzyły się w ciągu minionego roku i zaprezentowanie planów na kolejny.

Rozwijanie turystyki medycznej jest z jednej strony inwestycją, ale też kompleksowym obszarem, którego ekspansja związana jest z szeregiem różnorodnych działań. To właśnie one będą tworzyły główną oś programu. Ideą przewodnią tegorocznej edycji jest przedstawienie elementów systemu wspierania placówek medycznych w rozwoju turystyki medycznej.

Pierwszym obszarem wspierającym jest promocja, która w pewnym stopniu może się opierać na programach oferowanych przez różne instytucje państwowe, co będzie tematem pierwszego bloku. Swoje propozycje dla branży turystyki medycznej przedstawi w nim min. Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Zważając, że każdy rynek ma swoją specyfikę, w drugiej części zostaną pokazane możliwości rozwoju turystyki medycznej na wybranych rynkach. W tym roku omawiane będą doświadczenia współpracy z rynkiem francuskim, niemieckim, arabskim oraz ukraińskim.

Turystyka medyczna rozwijać się może także dzięki nowym technologiom, co będzie tematem trzeciego bloku tematycznego.

W czwartym bloku ukazane zostaną zalety umiędzynarodowienia placówek medycznych. Zaproszeni prelegenci mają zaprezentować swoje rozwiązania i sugestie.

Wybrane zagadnienia  zostaną szczegółowo omówione podczas drugiego dnia warsztatowego.

Zapraszamy do rejestracji

Link do rejestracji na Kongres https://ktm.exposupport.pl/visitor/register

Link do oficjalnej strony Wydarzenia http://krakow.pl/?dok_id=222169

Program IV Krakowskiego Kongresu Medycznego

IV Krakowski Kongres Turystyki Medycznej

8 – 9 października 2019 r.

Centrum Kongresowe ICE Kraków

Dzień pierwszy: 8 października, wtorek

10.00 – 10.15 – Otwarcie kongresu

10.20 – 10.35 – Sytuacja turystyki medycznej w Krakowie – Marcin Mikos, Anna Białk-Wolf

PANEL I

10.35 – 11.45 Możliwości rozwoju turystyki medycznej poprzez wsparcie działań promocyjnych

10.35 – 10.45 – Piotr Pniejnia-Olszyński – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

10.45 – 10.55 – Robert Andrzejczyk – Polska Organizacja Turystyczna

10.55 – 11.05 – Monika Dyląg-Sajór – Polska Agencja Inwestycji i Handlu

11.05 – 11.15 – Krzysztof Macha – Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych

11.15 – 11.45 – Dyskusja z udziałem Panelistów oraz Przedstawiciela Miasta Krakowa

PROWADZENIE:  Bartłomiej Walas

11.45 – 12.15 – przerwa kawowa

PANEL II

12.15 – 13.15 Możliwości rozwoju turystyki medycznej na poszczególnych rynkach zagranicznych

12.15 – 12.30 – Laurent Chambaud – EHESP School of Public Health – Doświadczenia z rynku francuskiego

12.30 – 12.45 – Leonore Boscher – GHMC consulting –  Szanse ekspansji polskich placówek  na rynek niemiecki wobec wad niemieckiego systemu opieki zdrowotnej

12.45 – 13.15 – Dyskusja z udziałem Panelistów oraz Gości:

-Katarzyna Jurzec-Piątek  – Medical Sensus (rynki arabskie)

-Katarzyna Rys – Uzdrowisko Kopalni Soli „Wieliczka” (rynek ukraiński)

PROWADZENIE:  Anna Białk-Wolf

13.15 – 14.00 – przerwa na lunch

PANEL III

14.00 – 15.00 – Możliwości rozwoju turystyki medycznej poprzez nowe technologie

14.00 – 14.15 – Paweł Wisz NeoHospital  – Urologia bardziej precyzyjna – zastosowanie robota da Vinci w urologii

14.15 – 14.30 – Wiesław Latuszek – Medycyna Praktyczna – Doświadczenia w teleopiece jako potencjalne narzędzie do wykorzystania w turystyce medycznej

14.30 – 14.45 – RTCP Amethyst – Nowe terapie w onkologii w perspektywie pomocy pacjentom

14.45 – 15.00 – Krzysztof Tomaszewski  – Medycyna regeneracyjna  w ortopedii – innowacyjne metody leczenia jako szansa na pozyskanie pacjentów z zagranicy

PANEL IV

15.00 – 16.00 – Możliwości rozwoju turystyki medycznej poprzez umiędzynarodowienie placówek medycznych

15.00 -15.10 – Mariusz Arent – Wynik badania „tajemniczy klient” na rynku turystyki medycznej w Krakowie

15.10 – 15.25 – Marlena Wysocka – Szpital św. Wojciecha w Poznaniu – Polski przykład budowy i funkcjonowania international office

15.25 – 16.00 – Dyskusja z udziałem Panelistów oraz Gości:

-Daniel G. Coulton-Shaw, Global Clinic Rating (Wielka Brytania)

-Tomasz Popławski – Ingressus – (USA)

-Karina-Przybyło Kisielewska – Hotel Bristol**** ART & SPA Busko Zdrój

PROWADZENIE:  Mariusz Arent

19:30 – Wieczór networkingowy oraz wernisaż fotografii autorstwa Laurenta Chambaud – Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4

Dzień drugi:  9 października, środa

WARSZTATY

10.00 – 10.45 – Leonore Boscher – Organizacja i zadania international office – studium przypadku i analiza interesariuszy

10.45 – 11.25 – mec. Gabriela Lenarczyk – Kancelaria Budzowska, Fiutowski i Partnerzy –Zadośćuczynienie za naruszenie praw pacjenta jako element ryzyka w turystyce medycznej

11.25 – 12.00 – Tomasz Popławski  – Możliwości rozwoju turystyki medycznej na rynku amerykańskim

12.00 – 13.00 – przerwa kawowa

13.00 – 14.00 – Daniel G. Coulton-Shaw – Global Clinic Rating

14.00 – 14.15 – Podsumowanie Kongresu

14.15 – 15.00 – lunch

Spotkania B2B

12.00 – 14.00

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy

Link do rejestracji na Kongres https://ktm.exposupport.pl/visitor/register