"Partnership-Odra" project launches. A new medical tourism network will be established.

Opis projektu W ramach projektu „Partnerstwo Odra Sieć Turystyki Medycznej” powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty po stronie niemieckiej dla polskich pacjentów, po stronie polskiej…

Continue Reading"Partnership-Odra" project launches. A new medical tourism network will be established.