Dodane przez:
Fundacja Proturmed

Rusza projekt „Partnerstwo-Odra” Powstanie nowa sieć turystyki medycznej.

Opis projektu

W ramach projektu „Partnerstwo Odra Sieć Turystyki Medycznej” powstanie sieć usługodawców medycznych i turystycznych w celu uatrakcyjnienia istniejącej oferty po stronie niemieckiej dla polskich pacjentów, po stronie polskiej dla pacjentów z Niemiec oraz (w dalszym przebiegu projektu) w regionie Odry dla pacjentów z krajów arabskich. Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują wizyty parterów, zapewnienie informacji na temat turystyki medycznej, stronę internetową w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz arabskim, działania w mediach społecznościowych, a także prezentację oferty turystyki medycznej regionu Odry na targach branżowych istotnych dla grupy docelowej. Projekt trwa od 01.09.2023 do 31.08.2024.

Cele / koncepcja projektu

Celem jest wzmocnienie współpracy usługodawców turystyki medycznej (np. klinik, uzdrowisk) z zagranicznymi pacjentami w regionie Odry. Ustanowienie transgranicznej sieci turystyki zdrowotnej ma ułatwić wymianę doświadczeń i wypracowanie specyficznych dla danego kraju, uzupełniających się kompetencji. Partnerami we współpracy są odpowiednie niemieckie i polskie państwowe i/lub miejskie, a także lokalne organizacje turystyczne, które z kolei wspierają interesariuszy turystyki medycznej z sektora opieki zdrowotnej, hotelarstwa oraz touroperatorów.

Instytucje uczestniczące w projekcie

W celu wdrożenia zdefiniowanych działań, visitBerlin zlecił polskiemu i niemieckiemu partnerowi współpracę w ramach oficjalnej procedury. Po zakończeniu procedury fundacja PROTURMED z Polski i uczelnia Bonn-Rhein-Sieg z Niemiec zostały wybrane jako instytucje partnerskie. Zdecydowano również, że dane kontaktowe zebrane przez te podmioty w ramach projektu zostaną przekazane visitBerlin, który przejmuje główną koordynacje projektu. Zarządzanie projektem ze strony PROTURMED przejmuje dr Anna Białk-Wolf. Pozostałymi członkami grupy projektowej są Mariusz Arent (Prezes Fundacji PROTURMED) oraz Piotr Tatara (współzałożyciel Fundacji PROTURMED). Zarządzanie projektem ze strony niemieckiej uczelni Bonn-Rhein-Sieg przejmuje Mariam Asefi. Zarządzanie projektem ze strony visitBerlin przejmuje Michaela Kehrer oraz asystentka projektu Agnieszka Zawadzka.

Czym jest „Partnerstwo-Odra“?

Partnerstwo-Odra” jest nieformalną, międzyregionalną siecią, w której w oparciu o projekty współpracują województwa Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie i Lubuskie oraz niemieckie kraje związkowe Berlin, Brandenburgia, Meklemburgia-Pomorze Przednie i Saksonia. Celem tej transgranicznej inicjatywy jest zbudowanie efektywnej regionalnej wspólnoty, która zintegruje region nadodrzański zarówno w sferze politycznej jak i pod względem infrastruktury oraz stworzenie dynamicznego obszaru gospodarczego, kooperującego w możliwie wielu dziedzinach.

Kontakt

visitBerlin:

Michaela Kehrer (michaela.kehrer@visitBerlin.de)
Agnieszka Zawadzka (agnieszka.zawadzka@visitberlin.de)

Polska instytucja partnerska PROTURMED
Dr. Anna Białk-Wolf (anna.bialk-wolf@proturmed.pl)
Niemiecka instytucja partnerska Uczelnia Bonn-Rhein-Sieg
Mariam Asefi (mariam.asefi@h-brs.de)