opracowania naukowe

Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej

Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej powstał w celu integrację środowiska naukowego związanego z  rynkiem turystyki medycznej oraz zdobywanie i propagowanie rzetelnej wiedzy ukierunkowanej na praktyczne rozwiązania w tym obszarze.
Instytut jest prywatnym stowarzyszeniem działającym non-profit Powstał z przekonania tworzących go osób, że kiedy kogoś łączy wspólny cel, razem można zdziałać więcej i lepiej.

Więcej na stronie instytutu