Rynki zagraniczne dla polski

Rynek niemiecki

Badania z 2016 roku przeprowadzone przez Wyższą Szkołę w Bad Honnef wskazują, iż 55% Niemców może sobie wyobrazić, aby skorzystać ze świadczeń medycznych poza granicami kraju. Warto podkreślić, iż według poprzednich badań z 2012 roku o 3% mniej osób to zadeklarowało. Dotychczas 5% Niemców skorzystało z zabiegów medycznych poza granicami kraju. Głównym motywem skłaniającym ich do skorzystania ze świadczeń medycznych są niższe koszty (53% ankietowanych). Prawie jedna czwarta dodaje do tego jako powód, że czas oczekiwania na zabieg jest krótszy (20%). Jak podkreśla kierownik badań, Prof. Wachowiak, wyniki te wskazują na słabe punkty systemu opieki zdrowotnej w Niemczech. Powodem atrakcyjności wyjazdów w celach zdrowotnych jest też możliwość ich połączenia z wypoczynkiem. Czynnik ten stał się istotniejszy na przestrzeni ostatnich 4 lat. W 2012 roku 26% ankietowanych podało jako powód możliwość połączenia urlopu z leczeniem, a w 2016 już 31%. Wśród powodów chęci wyjazdów znajduje się również możliwość skorzystania z usług, które są niedostępne w Niemczech.

Z przeprowadzonych badań dowiadujemy się także, że jedna trzecia życzyłaby sobie, aby takie podróże były zorganizowane przez wyspecjalizowane niemieckie biura podróży. Najchętniej jednak widziałoby w tej roli swojego lekarza lub klinikę. Jeśli chodzi o preferowane cele podróży to pozostają one w porównaniu do 2012 roku niezmienione. Najchętniej wybierana jest Europa Zachodnia (37%), a następnie Europa Wschodnia (33%) i Ameryka Północna (22%). Preferowane są pobyty rehabilitacyjne i uzdrowiskowe (36%), a także zabiegi stomatologiczne (30%) oraz okulistyczne (14%).

Występują pewne różnice w preferencjach kobiet i mężczyzn. Po pierwsze ci drudzy są bardziej otwarci na turystkę medyczną: 59% mężczyzn i 48% kobiet może sobie wyobrazić wyjazd w celach medycznych poza granice kraju. 35% mężczyzn i tylko 27% kobiet zdeklarowało gotowość do przeprowadzenia zabiegów stomatologicznych za granicą. W przypadku zabiegów okulistycznych wartości te wynoszą odpowiednio 17% i 11%1.